Bán nhà

1 Mã bất động sản: 843
3 Loại bất động sản:
3 Giá: Bán 12 tỷ /2
4 Ngày đăng tin: 07-07-2019
5 Địa chỉ: 600A Dien Bien Phu
6 Kích thước: 2x2x2 (Rộng x Dài X Nở hậu)
7 Diện tích công nhận: 24 m2
8 Diện tích SD: 2 m2
9 Ghi chú riêng: sss
10 Đang kinh doanh: ss

Thông tin BDS

ss

Thông tin liên hệ

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY